Doa Sa'ie.

Doa pertama (Safa-Marwah).

"Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, dengan segala kebesaranNya. Segala puji Bagi Allah Yang Maha Agung dengan segala pujiNya yang tidak terhingga. Maha Suci Allah dengan pujian Yang Maha Mulia diwaktu pagi dan petang. Bersujud dan bertasbihlah padaNya sepanjang Malam. Tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa yang menepati janjiNya membela hamba-hambaNya yang menghancurkan musuh-musuhNya dengan keesaanNya, tidak ada sesuatu sebelumNya ataupun sesudahNya. Dialah yang menghidupkan dan mematikan dan Dia adalah Maha Hidup Kekal tiada mati dan tiada dapat luput untuk selama-lamanya. Hanya ditanganNyalah terletak kebajikan dan kepadaNyalah tempat kembali dan hanya Dialah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu."


Doa Sa'ie kedua (Marwah-Safa).

"Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, hanya bagi Allahlah segala pujian.  Tidak ada Tuhan selain dari Allah Yang Maha Esa. Tumpuan segala maksud dan hajat. Tidak beristeri dan tidak beranak, tidak bersekutu dalam kekuasaan. Tidak menjadi pelindung pada kehinaan. Agungkanlah Dia dengan segenap kebesaran. Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah berfirman dalam QuranMu, "Berdoalah kepadaKu nescaya akan Ku perkenankan bagimu." Sekarang kami telah memohon padaMu wahai Tuhan kami saperti Engkau telah perintahkan kepada kami, maka ampunilah kami, sesungguhnya Engkau tidak  akan memungkiri janji. Ya Tuhan kami sesungguhnya kami mendengar (seruan)  yang menyeru kepada iman (iaitu) : "berimanlah kamu kepada Tuhanmu". Maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa dosa kami dan hapuskanlah kesalahan kesalahan kami dan wafatkanlah kami berserta  orang-orang yang berbakti. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan Rasul-rasulMu. Dan janganlah Engkau hinakan kami dihari kiamat, sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji.Ya Allah hanya kepada Engkaulah kami bertawakal dan hanya kepada Engkaulah tumpuan segala sesuatu, dan kepada Engkaulah tempat kembali Ya Allah, ampunilah kami serta semua saudara kami yang telah mendahului kami beriman kepada Engkau dan jangan menjadikan kedengkian dalam kalbu kami terhadap mereka yang telah beriman. Ya Allah sesungguhnya Engkau Maha Pengasih dan Penyang."


Doa Sa'ie  ketiga. (Safa - Marwah).

"Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, hanya bagi Allah segala pujian. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya terang bagi kami, ampunilah kami sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon padaMu segala kebaikkan, yang cepat atau pun lambat dan aku mohon ampunan padaMu akan dosaku serta aku mohon padaMu rahmatMu wahai Tuhan Yang Maha Pengasih dari segenap pengasih."


Doa Sa'ie keempat. (Marwah ke Safa)

"Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Segala puji bagi Allah. Ya Allah, Tuhanku aku mohon padaMu dari kebaikkan yang Engkau tahu, dan aku mohon ampun padaMu dari segala kesalahan yang Engkau ketahui, sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui yang Maha Ghaib, Tidak ada Tuhan selain Allah Maharaja yang sebenar-benarnya. Muhammad utusan Allah yang selalu menepati janji lagi dipercayai. Ya Allah, sebagimana Engkau telah menunjuki aku memilih Islam, maka aku mohon untuk tidak mencabutnya, sehingga aku meninggal dalam keadaan Muslim. Ya Allah berilah cahaya terang dalam hati, telinga dan pengelihatanku. Ya Allah lapangkanlah dadaku dan mudahkan bagiku segala urusan, dan aku berlindung padaMu dari keraguan, simpang siur urusan dan fitnah kubur. Ya Allah, aku berlindung padaMu dari kejahatan yang berlaku pada waktu malam dan siang, dari kejahatan yang tersembunyi dibawa angin lalu, wahai Tuhan Yang Maha Pengasih dari segenap yang pengasih.Ya Allah, Maha Suci Engkau, kami tidak menyembahMu dengan pengabdian yang semestinya. Ya Allah, Maha Suci Engkau kami tidak berzikir menyebut namaMu dengan zikir yang semestinya Ya Allah."


Doa Sa'ie kelima. (Safa ke Marwah)

"Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, hanya untuk Allah segala puji. Maha Suci Engkau, kami tidak mensyukuriMu dengan syukur yang semestinya. Ya Allah, Maha Suci Engkau, alangkah Agung ZatMu Ya Allah. Ya Allah, cintakanlah kami kepada iman dan hiaskanlah ia dihati kami, bencikanlah kami kepada perbuatan kufur, fasiq dan derhaka. Masukkalah kami kedalam golongan orang-orang yang mendapat petunjuk."


Doa Sa'ie keenam. (Marwah ke Safa)

"Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, segala puji hanya untuk Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa, yang menepati janjiNya menolong hambaNya dan mengalahkan kelompok musuh dengan keEsaanNya, Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan kami tidak menyembah selain dari dia dengan ikhlas, tunduk dan patuh pada agama sekalipon orang-orang kafir benci. Ya Allah, aku memohon padaMu petunjuk, pemeliharaan, penjagaan dan kekayaan. Ya Allah. pada-Mulah segala puji saperti yang kami ucapkan dan bahkan lebih baik daripada yang kami ucapkan. Ya Allah, aku mohon padaMu redaMu dan syurgaMu, aku berlindung padaMu dari murkaMu dan seksa neraka, dan apa pun yang dapat mendekatkan aku kepadanya, baik ucapan ataupun amal perbuatan. Ya Allah, hanya dengan nur cahayaMu kami ini mendapat petunjuk, dengan pemberianMu kami merasa cukup, dalam naunganMu, nikmatMu, anugerahMu dan kebaikkanMu jualah kami berada diwaktu pagi atau petang. Engkaulah yang pertama, tidak ada suatu pun yang ada sebelumMu dan Engkau pulalah paling akhir dan tidak ada sesuatu pun yang ada dibelakang (sesudah)-Mu. Engkau pulalah yang zahir, maka tidak ada sesuatu pun melebihi Engkau, Engkau pulalah yang batin, maka tidak ada sesuatu pun yang menyamaiMu. Kami berlindung padaMu dari malas, seksa kubur dan fitnah kekayaan serta kami mohon padaMu kemenangan memperoleh syurga."


Doa Sa'ie ketujuh. (Safa ke Marwah)

"Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Segala puji bagi Allah. Ya Allah, cintakanlah aku kepada iman, hiaskanlah ia dihatiku. Bencikanlah padaku perbuatan kufur, fasiq dan derhaka. Dan masukkanlah pula aku kedalam golongan orang-orang yang mendapat prtunjuk."